Skin Leona - trang phục LeonaTên Trang Phục        : Lunar Revel Leona
Tác giả trang phục    :  Sislex
Website cung cấp      : http://www.hackgamesvn.tk
Trang Phục được chia sẻ bởi : League of Legends Star.
Tính năng : thay đổi trang phục, tùy chỉnh bản đồ, tùy chỉnh giao diện trong liên minh  huyền thoại.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Like, chia sẻ, G+ , để được nhận hack vip từ hack games vn